BokBok Logo

BokBok

UVJETI KORIŠTENJA

Dobrodošli u mobilnu aplikaciju BokBok (“BokBok”, “mi”, “nas” ili “naš”). Ovi Uvjeti korištenja (“Ugovor”) uređuju vašu upotrebu aplikacije BokBok (“Aplikacija”) i svih povezanih usluga (zajedno “Usluge”). Pristupom ili korištenjem Usluga, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli te se slažete s ovim Ugovorom.

1. VAŠE KORIŠTENJE USLUGA

1.1 Podobnost. Da biste koristili Usluge, morate imati najmanje 18 godina. Korištenjem Usluga izjavljujete i jamčite da imate najmanje 18 godina.

1.2 Korisnički računi. Za korištenje određenih značajki Usluga, morate se registrirati za korisnički račun (“Račun”) i dati određene informacije o sebi, uključujući vašu e-mail adresu, ime za prikaz, datum rođenja, spol, interese za spojeve, biografiju, lokaciju (lat, lng), profilnu sliku i profilni video (do 15 sekundi). Suglasni ste dati točne, ažurne i potpune informacije tijekom procesa registracije te ih po potrebi ažurirati kako bi bile točne, ažurne i potpune. Bez izričitog dopuštenja ne smijete koristiti tuđu e-mail adresu ili druge osobne podatke. Odgovorni ste za čuvanje podataka za prijavu na vaš račun i potpuno ste odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju na vašem računu. Slažete se da ćete odmah obavijestiti BokBok o bilo kakvom neovlaštenom korištenju ili sumnji u neovlašteno korištenje vašeg računa ili bilo kojeg drugog kršenja sigurnosti.

1.3 Ponašanje korisnika. Suglasni ste da nećete koristiti Usluge za učitavanje, objavljivanje, prijenos ili na drugi način dostupnost bilo kojeg sadržaja koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, vulgaran, obscen, klevetnički, krši tuđu privatnost, ispunjen mržnjom ili na rasno, etnički ili bilo koji drugi neprihvatljiv način. Također se slažete da nećete koristiti Usluge za učitavanje, objavljivanje, prijenos ili na drugi način dostupnost bilo kojeg sadržaja koji krši bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava ili druga vlasnička prava bilo koje treće strane.

1.4 Korisnički sadržaj. BokBok ne polaže pravo vlasništva nad bilo kojim sadržajem koji učitate, objavite, prenesete ili na drugi način učinite dostupnim putem Usluga (zajedničkim nazivom “Korisnički sadržaj”). Čineći bilo koji korisnički sadržaj dostupnim putem Usluga, dajete tvrtki BokBok neekskluzivnu, prenosivu, podlicenciranu, besplatnu, svjetsku licencu za korištenje, kopiranje, modificiranje, stvaranje izvedenih radova na temelju, distribuciju, javno prikazivanje, javno izvoditi i na bilo koji drugi način iskorištavati takav Korisnički sadržaj u svim formatima i distribucijskim kanalima koji su sada poznati ili kasnije osmišljeni (uključujući u vezi s Uslugama i poslovanjem tvrtke BokBok te na stranicama i uslugama trećih strana), bez daljnje obavijesti ili pristanka od vas , i bez zahtjeva za plaćanjem vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu.

1.5 Zabranjene aktivnosti. Slažete se da nećete sudjelovati u aktivnostima koje ometaju ili ugrožavaju Usluge (ili poslužitelje i mreže povezane s Uslugama). Također se slažete da nećete koristiti robote, crawlere, scrapere ili druga automatizirana sredstva za pristup Uslugama u bilo koju svrhu bez našeg izričitog pisanog dopuštenja ili zaobilaženja bilo kakvih mjera koje smo poduzeli radi sprečavanja ili ograničavanja pristupa Uslugama.

1.6 Interakcije korisnika. Vi ste isključivo odgovorni za svoje interakcije s drugim korisnicima Usluga. Razumijete i prihvaćate da BokBok nije odgovorna za ponašanje drugih korisnika te da se pristupanjem Uslugama izlažete određenim rizicima, uključujući moguće sporove s drugim korisnicima. BokBok zadržava pravo, ali nema obvezu, nadzirati interakcije između korisnika ili se uključiti u sporove između vas i drugih korisnika. U slučaju da dođe do takvih sporova, prihvaćate da BokBok nije odgovorna za bilo kakve gubitke ili štetu koju pretrpite kao rezultat takvih sporova. Stoga se preporučuje da budete oprezni prilikom interakcije s drugim korisnicima te da koristite svoj sud i oprez prije nego što poduzmete bilo kakve radnje na temelju takvih interakcija.

2. PRAVA VLASNIŠTVA

2.1 Sadržaj BokBok aplikacije. Svi materijali koji se nalaze u Uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na softver, slike, tekst, grafiku, ilustracije, logotipe, patente, zaštitne znakove, oznake usluga, autorska prava, fotografije, audio i video zapise, glazbu i korisnički sadržaj (zajednički nazvani “Sadržaj BokBok”), kao i sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na to, isključivo su vlasništvo BokBok aplikacije i njenih davaoca licenci. Ovaj Ugovor ne dodjeljuje vam nikakva prava vlasništva ili licence u vezi s tim Sadržajem BokBok. Slažete se da nećete prodavati, licencirati, iznajmljivati, mijenjati, distribuirati, kopirati, reproducirati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, objavljivati, prilagođavati, uređivati ili stvarati izvedena djela iz bilo kojeg Sadržaja BokBok, osim ako nemate izričito dopuštenje od BokBok aplikacije.

2.2 Povratne informacije. Ako nam pružite bilo kakve povratne informacije ili prijedloge u vezi s Uslugama (“Povratne informacije”), ovime nam dodjeljujete sva prava na takve Povratne informacije i slažete se da ćemo imati pravo koristiti i u potpunosti iskoristiti takve Povratne informacije i povezane informacije na bilo koji način koji smatramo prikladnim, bez obveze prema vama ili ikome drugome. Smatramo da sve Povratne informacije koje nam pružite nisu tajne i da ih možemo koristiti u svrhe razvoja, poboljšanja i promocije naših usluga.

3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

3.1 Bez jamstava. Usluga se pruža “kakva jest” i “kakva je dostupna”. BokBok se odriče svih izjava i jamstava, izričitih, implicitnih ili zakonskih, osim ako su izričito navedena u ovim Uvjetima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirana jamstva prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenje. BokBok ne daje nikakvo izjavljivanje, jamstvo ni jamstvo u vezi s pouzdanošću, pravovremenom dostupnošću, kvalitetom, prikladnošću ili dostupnošću Usluga ili bilo koje robe ili usluge koja se zatražuje korištenjem Usluga, niti jamči da će Usluge biti neprekidne ili besplatne.

3.2 Odricanje od odgovornosti za sadržaj. BokBok nije odgovorna za točnost, potpunost, prikladnost ili zakonitost korisničkog sadržaja. Razumijete da korištenjem Usluga možete biti izloženi korisničkom sadržaju koji može biti uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan, te se slažete da se odričete, i ovime se odričete, svih zakonskih ili pravičnih prava ili pravnih lijekova koje imate ili biste mogli imati protiv BokBok-a u vezi s tim sadržajem.

4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

4.1 U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, U NIKAKVOM SLUČAJU BOKBOK, NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA, ILI NJIHOVI ODGOVORNI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI, AGENTI, DAVATELJI LICENCI ILI DAVATELJI USLUGA, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE IZRAVNE, SLUČAJNE, POSLJEDICE ILI KAZNENE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA, PODATAKA, UPOTREBE, DOBRE VOLJE ILI DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE, KOJI PROIZLAZE IZ ILI U VEZI S USLUGAMA, BILO DA JE BOKBOK BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE, A KOJA PROIZLAZI IZ: (I) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGA; (II) TROŠKOVA NABAVE ZAMJENSKIH ROBA I USLUGA KOJI SU REZULTATI BILO KOJE KUPLJENE ILI DOBIVENE ROBE, PODATAKA, INFORMACIJA ILI USLUGA, ILI PRIMLJENIH PORUKA ILI TRANSAKCIJA SKLOPLJENIH KROZ ILI OD USLUGA; (III) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA ILI IZMJENE VAŠIH PRIJENOSA ILI PODATAKA; (IV) IZJAVA ILI PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE NA USLUGAMA; (V) BILO KOJIH RADNJI ILI PROPUSTA KORISNIKA USLUGA, ONLINE ILI OFFLINE; (VI) BILO KOJE POGREŠKE, BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ILI DRUGE TEHNIČKE KVAROVE; ILI (VII) BILO KOJIH DRUGIH PITANJA U VEZI S USLUGAMA.

4.2 BEZ OBZIRA NA SVE ŠTO JE SUPROTNO OVDJE, UKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE BOKBOK PREMA VAMA ZA BILO KOJI UZROK I BEZ OBZIRA NA OBLIK POSTUPKA, U SVAKOM TRENUTKU ĆE BITI OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI, AKO UOPĆE, ZA USLUGE BOKBOK-A TIJEKOM VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA.

5. ODŠTETA

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati bez štete BokBok, njegove podružnice i njihove službenike, direktore, zaposlenike, agente, davatelje licenci i pružatelje usluga od i protiv bilo kakvih zahtjeva, gubitaka, troškova, šteta, presuda, nagrada, izdataka ili naknada (uključujući razumne odvjetničke naknade) koji proizlaze iz ili su povezani s vašim kršenjem ovog Ugovora ili vašim korištenjem Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički sadržaj, bilo koju upotrebu sadržaja, usluga i proizvoda usluga osim na način koji je izričito dopušten u ovom Ugovoru, ili vašu upotrebu bilo kojih informacija dobivenih iz Usluga. BokBok zadržava pravo preuzeti kontrolu nad obranom bilo kojeg zahtjeva za odštetu koji podliježe obeštećenju iz ovog odjeljka, a vi ćete joj surađivati u obrani protiv takvih zahtjeva.

6. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Slažete se da će ovaj Ugovor i svaki spor koji proizlazi iz ili je povezan s ovim Ugovorom biti uređen i tumačen u skladu s hrvatskim zakonima, bez obzira na načela sukoba zakona. Svaki pravni postupak ili postupak koji proizlazi iz ili je povezan s ovim Ugovorom će se isključivo voditi pred sudovima u Zagrebu, Hrvatska, i svaka strana neopozivo se podvrgava nadležnosti i jurisdikciji takvog suda u bilo kojoj takvoj radnji ili postupku.

7. RAZNO

7.1 Cjelovit ugovor. Ovaj Ugovor, zajedno s Politikom privatnosti i svim drugim pravnim obavijestima koje je BokBok objavila na Usluzi, čini cjelokupni ugovor između Vas i BokBok-a u vezi s Uslugom. Ukoliko postoji bilo kakav sukob između odredbi ovog Ugovora i bilo koje druge pravne obavijesti koju je BokBok objavila na Usluzi, ovaj Ugovor će imati prednost.

7.2 Izmjena i dopuna. BokBok zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku. Ako izmjene predstavljaju materijalnu promjenu ovog Ugovora, BokBok će vas obavijestiti objavljivanjem objave na Uslugama i putem e-pošte koju ste dostavili. Ono što predstavlja “materijalnu promjenu” odredit će BokBok prema vlastitom nahođenju, u dobroj vjeri i koristeći zdrav razum i razumnu prosudbu. Vi ćete biti odgovorni za pregled i upoznavanje sa svim takvim izmjenama. Vaše korištenje Usluga nakon takve obavijesti znači prihvaćanje odredbi i uvjeta ovog Ugovora kako su izmijenjeni. Ukoliko se ne slažete s izmjenama ovog Ugovora, možete prekinuti korištenje Usluga.

7.3 Prijenos. Vi se ne smijete prenositi ili dodjeljivati ovaj Ugovor ili bilo koja prava ili obveze prema ovom Ugovoru bez prethodnog pismenog pristanka BokBok-a. BokBok može prenijeti ovaj Ugovor ili bilo koja prava ili obveze prema ovom Ugovoru bez vašeg pristanka.

7.4 Odricanje. Bilo koje odricanje od bilo koje odredbe ovog Ugovora neće se smatrati trajnim odricanjem od te odredbe niti od bilo koje druge odredbe ovog Ugovora, niti će se smatrati daljnjim ili stalnim odricanjem od takve odredbe ili bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.

7.5 Raskid. Ako ne poštujete bilo koju odredbu ovog Ugovora, BokBok može odmah raskinuti ovaj Ugovor, uključujući i vaš pristup i korištenje Usluga.

7.6 Neovisnost odredbi. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, nezakonitom ili neizvršivom u bilo kojem opsegu, takva odredba će biti izbrisana, a preostale odredbe ovog Ugovora će ostati

7.7 Viša sila. BokBok neće biti odgovorna za neispunjenje svojih obveza prema ovom Ugovoru ako je takvo neispunjenje posljedica bilo kojeg uzroka koji je izvan razumne kontrole BokBok-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na mehanička, elektronička ili komunikacijska oštećenja ili kvarove.

7.8 Obavijesti. BokBok vam može dostaviti obavijesti, uključujući one koje se tiču promjena ovog Ugovora, putem e-pošte, redovne pošte ili objavljivanjem na Uslugama. Obavijest će se smatrati poslanom nakon dvadeset i četiri sata od slanja e-pošte, osim ako BokBok ne primi obavijest da je adresa e-pošte nevažeća. Alternativno, možemo vam poslati pravnu obavijest poštom na poštansku adresu, ako ste ju dostavili putem Usluga. U tom slučaju, obavijest će se smatrati primljenom tri dana nakon datuma slanja.

7.9 Kontakt. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog Ugovora, obratite nam se na support@bokbok.io.

Korištenjem usluga tvrtke BokBok slažete se biti obvezani ovim Ugovorom koji predstavlja pravni sporazum između vas i tvrtke BokBok. Ako se ne slažete s odredbama i uvjetima ovog Ugovora, molimo vas da ne koristite naše usluge.