BokBok Logo

BokBok

To jest tłumaczenie zasad współżycia społecznego. Aby przeczytać oryginalną wersję w języku angielskim, zapoznaj się z angielską wersją tego dokumentu.

ZASADY SPOŁECZNOŚCI

W BokBok tworzymy dynamiczną społeczność, gdzie użytkownicy mogą łączyć się poprzez interakcje wideo. Nasza zróżnicowana baza użytkowników jest sercem naszej platformy, a utrzymanie pozytywnego i bezpiecznego środowiska jest naszym najwyższym priorytetem. Te wytyczne mają na celu zapewnienie, że każdy członek cieszy się szacunkiem i przyjaznym doświadczeniem. Jesteśmy zaangażowani w egzekwowanie tych zasad dla dobra wszystkich użytkowników, co może obejmować działania takie jak ostrzeżenia, usunięcie treści lub zawieszenie konta za jakiekolwiek naruszenia. Nasze zaangażowanie w bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa wyróżnia nas, zapewniając, że BokBok pozostaje bezpieczną przestrzenią dla prawdziwych połączeń.

Szanowne zachowanie

W BokBok wierzymy w tworzenie społeczności opartej na szacunku. Istotne jest, aby wszystkie interakcje na naszej platformie były przeprowadzane z uprzejmością i życzliwością.

 • Zawsze komunikuj się z innymi w sposób szanowny i taktowny.
 • Nie prosź ani nie rozpowszechniaj żadnych wyraźnie seksualnych obrazów lub treści.
 • Powstrzymaj się od jakiejkolwiek formy nękania, zastraszania lub wysyłania spamu do innych użytkowników.
 • Unikaj udostępniania treści, które mogą być postrzegane jako seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub dyskryminujące w jakikolwiek sposób.
 • Nigdy nie używaj osobistych obrazów lub filmów osób bez ich wyraźnej zgody.

Twoja tożsamość

Autentyczność jest kluczowa w BokBok. Chcemy zapewnić, że wszyscy użytkownicy reprezentują się prawdziwie dla autentycznego i bezpiecznego doświadczenia randkowego.

 • Nie podawaj fałszywej daty urodzenia.
 • Upewnij się, że twoja twarz jest wyraźnie widoczna i rozpoznawalna na twoim wideo profilowym.
 • Podszywanie się lub udawanie kogoś innego jest surowo zabronione.
 • Każde konto musi być unikalne dla jednostki i nie może być współdzielone między użytkownikami.

Bezpieczeństwo

BokBok stawia na pierwszym miejscu tworzenie bezpiecznej platformy dla wszystkich użytkowników.

 • Nie publikuj ani nie udostępniaj pornograficznych lub wyraźnie seksualnych treści, ani treści przedstawiających przemoc seksualną lub napaść.
 • Unikaj wyświetlania treści zawierających nadmierne przemoc lub drastyczne obrażenia.
 • Powstrzymaj się od udostępniania mediów promujących agresywne zachowania lub wyświetlających broń.
 • Promowanie lub używanie narkotyków, akcesoriów do narkotyków lub jakiejkolwiek nielegalnej działalności jest zabronione.

Reklama i oszustwa

BokBok to społeczność dla połączeń, a nie handlu. Zabraniamy wszelkich form reklamy, oszustw lub oszukańczego zachowania.

 • Żadna reklama ani sprzedaż żadnych przedmiotów lub usług.
 • Nie wolno sprzedawać ani kupować kont BokBok.
 • Nie pros o pieniądze, datki czy wsparcie finansowe.
 • Powstrzymaj się od udostępniania kodów kuponów, linków sprzedażowych czy promocji poleceń.
 • Unikaj angażowania się w phishing lub rozpowszechnianie złośliwych linków i oprogramowania.
 • Wprowadzanie innych użytkowników w błąd, udając kłopoty lub prosząc o współczucie dla osobistego zysku, jest zabronione.
 • Promowanie metod transakcji finansowych, takich jak udostępnianie linków do PayPal lub innych usług płatniczych, jest niedozwolone.

Samookaleczenie i świadomość samobójstwa

BokBok rozumie wyzwania, z którymi mogą się zmierzyć jednostki i opowiada się za wspierającą społecznością. Jesteśmy zaangażowani w promowanie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia psychicznego.

 • Nie publikuj treści popierających lub przedstawiających samookaleczenie lub zaburzenia odżywiania.
 • Zniechęcaj do jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do samookaleczenia.
 • Treści wyśmiewające lub trywializujące samookaleczenie lub myśli samobójcze są surowo zabronione.
 • Jesteśmy zaangażowani w stworzenie współczującego środowiska i podejmiemy niezbędne działania przeciwko naruszeniom, które mogą obejmować usunięcie treści i zawieszenie konta.

Wykorzystywanie seksualne nieletnich

Ochrona nieletnich jest kluczowym priorytetem w BokBok. Przestrzegamy ścisłych zasad przeciwko seksualnemu wykorzystywaniu osób poniżej 18 roku życia.

 • Nigdy nie udostępniaj, nie przechowuj ani nie rozpowszechniaj treści seksualnych z udziałem nieletnich.
 • Jest to niezgodne z prawem, aby wysyłać lub prosić o treści seksualne od kogokolwiek poniżej 18 roku życia, nawet jeśli treści te obejmują ciebie.
 • Wszystkie przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci będą natychmiast zgłaszane organom ścigania.

Przestrzeganie prawa

BokBok to platforma dla pozytywnych, legalnych interakcji. Surowo zabraniamy nielegalnych działań.

 • Nie angażuj się w sprzedaż lub promocję nielegalnych towarów i usług.
 • Nieautoryzowany dostęp lub próby zakłócenia kont użytkowników lub usług BokBoka są zabronione.
 • Treści promujące przemoc lub nienawiść są niedozwolone.
 • Nie udostępniaj ani nie rozpowszechniaj materiałów objętych prawami autorskimi bez autoryzacji.

Unikanie zakazu

Obejście zawieszenia lub zakazu podważa bezpieczeństwo naszej społeczności i jest surowo zabronione w BokBok.

Egzekwowanie

Nasze zasady egzekwujemy z należytą starannością, a konsekwencje są adekwatne do ciężkości wykroczenia.

Pomóż nam

Twoje uczestnictwo w utrzymaniu naszych standardów społecznościowych jest nieocenione. Zgłoś wszelkie naruszenia wytycznych, na które natrafisz.